Dvojna diploma - IUS / IU

ZAJEDNIČKI PROGRAMI ZA STICANJE DVOJNIH DIPLOMA IZMEĐU IUS-a i IÜ

3 OBLASTI IZUČAVANJA :

 • EKONOMIJA
 • MENADŽMENT - BIZNIS
 • POLITIČKE NAUKE I MEĐUNARODNI ODNOSI

PREDNOSTI:

 • DVA UNIVERZITETA, DVIJE DIPLOME
 • NACIONALNO I MEĐUNARODNO ISKUSTVO
 • STUDIRANJE U SARAJEVU I ISTANBULU

Kliknite ovdje za kriterije

Kliknite ovdje za iznos školarina

Kliknite ovdje za elektronska prijava

Dragi budući studenti,

Internacionalni univerzitet u Sarajevu s ponosom predstavlja novu priliku za bolju budućnost gdje dinamičnim i motiviranim kandidatima nudi upis na nove studijske programe za sticanje dvojnih diploma, a koji se realizuju u saradnji sa prestižnim Istanbul univerzitetom (IÜ), Republika Turska.

Zajednički programi realiziraju se pod nazivima: Menadžment - biznis, Ekonomija i Političke nauke i međunarodni odnosi. Zajednički studijski programi objedinjuju najbolje aspekte koje posjeduju ova dva partnerska univerziteta, te pružaju i prednost studijskog boravka u Sarajevu i u Istanbulu. Nakon uspješnog završetka četverogodišnjeg studija, diplomantima se dodjeljuju dvije zasebne diplome, jednu koju izdaje IUS, a drugu koju izdaje Istanbul univerzitet.

Istanbul univerzitet je prvi univerzitet osnovan u Republici Turskoj 1933. godine, a osnivanje se veže za medresu koju je još nakon osvajanja 1453. godine Istanbula uspostavio Sultan Mehmed Fatih . Tokom proteklih stoljeća, Istanbul univerzitet promijenio je mnogo naziva, ali je uvijek bio i ostao istinski dom profesora, inovatora, istraživača i studenata.

Vaša je šansa da budete dio stare i nove tradicije. Pozivamo sve ambiciozne studente da iskoristite ove prednosti koje vam sada pruža IUS, te da se, posredstvom naše uspotavljene međunarodne saradnje, upišete na jedan od tri ponuđena studijska programa.

USLOVI :

ZA KANDIDATE IZ BOSNE I HERCEGOVINE:

 • Kvota: 20 studenata za svaki studijski program
 • Da je srednjoškolsko obrazovanje završeno sa ostvarenim prosjekom ocjena od najmanje 3,0 od ukupno 5,0 (ili ekvivalentno tome)
 • Studenti upisani na zajednički program za sticanje dvojne diplome ne mogu pohađati nastavu prije nego polože ispit engleskog jezika koji će se raditi na IUS-u.

ZA KANDIDATE IZ REPUBLIKE TURSKE:

 • Kvota: 15 studenata za svaki studijski program
 • Prijem turskih kandidata vršit će Centar za izbor i prijem studenata „OSYM“ u skladu sa turskim propisima koje ITÜ provodi i uspostavljenim standardima upisa koje su utvrdili ITÜ i OSYM za ITÜ, a sve u svrhu implementacije upisnih procedura koje se zahtijevaju turskim propisima, u skladu s rasporedom OSYM-a.

ZA MEĐUNARODNE KANDIDATE:

Sve međunarodne aplikacije provode se putem IUS  portala, dostupnog na https://apply.ius.edu.ba .

UPUTSTVO ZA PRIJAVU STRANIH KANDIDATA

1. Kreirajte račun za svoju aplikaciju
2. Popunite obrazac za prijavu. Obavezni ste priložiti sljedeće dokumente:

 • Uvjerenje o nekažnjavanju iz vaše matične zemlje (ovaj dokument potrebno je pribaviti sa datumom izdavanja ne starijim od 3 mjeseca, te ovjeren originalnim pečatom i potpisom nadležne institucije. Potrebno je da da ovaj dokument pribavite neposredno prije polaska u BiH, čak i ako isti posjedujete kod prijave.) Bit će vam potrebna dva primjerka - jedan za prijavu na studij i jedan za podnošenje prijave za boravišnu dozvolu. Prevod na bosanski jezik će se obaviti ovdje)
 • Motivacijsko pismo
 • Dva pisma preporuke
 • Izvod iz matične knjige rođenih - preveden na engleski jezik ako je na nekom drugom jeziku (ovdje će biti preveden na bosanski jezik)
 • Srednjoškolska diploma i prepis ocjena
 • Potvrda o poznavanju engleskog jezika min. razina B2 i ukupni rezultat iznad 6,00 (Aplikanti imaju izbor da dostave TOEFL / IELTS certifikat ili da polažu IUS test poznavanja engleskog jezika)
 • Kopija pasoša (sa rokom važenja od najmanje dve godine)
 • Četiri fotografije, dimenzije 6x4

3. Ukoliko  prijava bude prihvaćena, kandidat će biti obaviješten o narednim koracima.

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Jezik nastave na programu za sticanje dvojne diplome bit će engleski. Svi studenti koji se registruju za upis na program za sticanje dvojne diplome obavezni su ostvariti potreban broj bodova na testu poznavanja engleskog jezika koji se nudi na IUS-u.

Potencijalni studenti su oslobođeni od obavezne polaganja završnog Testa poznavanja engleskog jezika pri Školi engleskog jezika (Proficieny Exam), u slučaju da:

 • Imaju položen TOEFL IBT sa najmanje 79 bodova;
 • Steknu diplomu o završenoj srednjoj školi/BA diplomu/MA diplomu/zvanje u zemlji u kojoj je engleski jezik službeni jezik u upotrebi; 
 • Steknu diplomu o završenoj srednjoj školi iz jednog od međunarodno priznatih programa u kojima je engleski jezik službeni jezik i to:
  AICE diploma:   Cambridge Advanced International Certificate of Education /Cambridge napredni međunarodni certifikat o obrazovanju/
  IB diploma      : Međunarodni bakalaureat

POZNAVANJE TURSKOG JEZIKA

U slučaju da se kandidati opredijele za zajednički program sticanja dvojnih diploma uz finansijsku podršku YTB-a, obavezni su pri polasku u Tursku na studij posjedovati A2 certifikat o poznavanju turskog jezika a pri završetku studija u Turskoj, C1 certifikat o poznavanju turskog jezika.

CIJENA

 

Elektronska prijava

ili

Kontaktirajte nas ovdje: